baner podstrona

Zespół

dr Tomasz Rowiński
Dyrektor Centrum

Doktor psychologii, Zastępca Dyrektora Instytutu Psychologii UKSW. Zajmuje się psychologią osobowości oraz zaburzeniami osobowości. Jest współautorem polskiej wersji kwestionariusza do pomiaru zaburzeń osobowości (PID w systemie diagnozy DSM-5). 

Dyrektor ds. psychoterapeutycznych
dr Kamila Lenkiewicz
Dyrektor Poradni psychologicznych dla dzieci - I poziom referencyjny

Doktor, psycholog, psychoterapeuta systemowy z wieloletnim doświadczeniem i stażem klinicznym w pracy z dziećmi, młodzieżą i rodzinami. Doświadczenie kliniczne zdobywała w klinice Psychiatrii Wieku Rozwojowego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz na oddziale psychiatrycznym dla młodzieży w Centrum Neuropsychiatrii w Józefowie. Naukowo zajmuje się tematyką zaburzeń osobowości

Paulina Putko-Stawiecka
Dyrektor II poziomu

Lekarz specjalista psychiatrii dzieci i młodzieży. Absolwentka Wydziału lekarskiego CM Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Ukończyła Szkolenie Systemowo-Psychodynamiczne i podejście zintegrowane, organizowane przez Fundację Krakowskiej Katedry Psychiatrii. Doświadczenie zawodowe zdobywała w krakowskich i warszawskich ośrodkach klinicznych.

Katarzyna Brudka
Zastępca Dyrektora poradni psychologicznych dla dzieci - I poziom referencyjny

Absolwentka Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Zajmuje się psychoterapią  systemową dzieci i młodzieży oraz rodzin. Doświadczenie w terapii zdobywała w poradniach psychologiczno-pedagogicznych na terenie Warszawy.

Agnieszka Zarzycka-Kożuszek
Agnieszka Zarzycka-Kożuszek
Neurologopeda

Ukończyła 5-letnie studia z  logopedii na Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie oraz studia podyplomowe z neurologopedii w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie. Odbyła liczne kursy i szkolenia w zakresie diagnozy i terapii logopedycznej. Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując w placówkach oświatowych, w poradni psychologiczno- pedagogicznej i na turnusach rehabilitacyjnych. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Neurologopedów.

Agnieszka Sudoł
Agnieszka Sudoł
Psycholog

Absolwentka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Obecnie w trakcie szkolenia z psychoterapii w Ośrodku Pomocy i Edukacji Psychologicznej INTRA w Warszawie. Doświadczenie w pracy z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi zdobywała w Lubelskim Stowarzyszeniu Ochrony Zdrowia Psychicznego w Lublinie, w oświacie, realizując projekty skierowane do dzieci, młodzieży i dorosłych oraz w prywatnym gabinecie.

Aleksandra Solarek
Psycholog

Koordynator Zespołu Pierwszego Kontaktu. Psycholog, psychoterapeuta z wieloletnim doświadczeniem w pracy z dziećmi i młodzieżą. Absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego. Ukończyła Czteroletni Kurs Psychoterapii w Polskim Instytucie Ericksonowskim w Łodzi, jak również wiele innych szkoleń przygotowujących do udzielania profesjonalnej pomocy dzieciom i ich rodzinom. Doświadczenie zawodowe zdobywała jako psycholog na oddziałach onkologii dziecięcej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego Nr 4 im. Marii Konopnickiej w Łodzi oraz w Biurze Rzecznika Praw Dziecka, jako psycholog-konsultant Dziecięcego Telefonu Zaufania. 

Anna Czerniawska
Terapeuta środowiskowy dzieci i młodzieży

Koordynator Zespołu terapeutów środowiskowych dzieci i młodzieży. Ukończyła studia magisterskie na kierunku Resocjalizacja Osób Niedostosowanych Społecznie w Wyższej Szkole Nauk Społecznych w Warszawie oraz studia licencjackie na kierunku Pedagogika Opiekuńcza z Resocjalizacją. Doświadczenie zdobyła pracując w placówkach opiekuńczych i wychowawczych oraz w placówkach rehabilitacyjnych i rewalidacyjnych. Kocha pracę z dziećmi, szczególnie ceni sobie aktywne oddziaływanie środowiskowe i intensywną prace w grupie. Kontynuuje naukę i rozwój uczestnicząc w studiach podyplomowych na kierunku Prowadzenie Terapii Środowiskowej Dzieci i Młodzieży przy Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Dagmara Wiśniewska
Psycholog

Absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego. Słuchaczka Szkoły Psychoterapii Dzieci i Młodzieży przy Laboratorium Psychoedukacji i Ośrodku ReGeneRacja. Doświadczenie zdobywała, m.in.: podczas stażu w przedszkolu integracyjnym, na Oddziale  Diagnostyczno - Obserwacyjnym Centrum Psychiatrycznym w Warcie, w Ośrodku Pomocy Ofiarom Przestępstw dla Matek i Dzieci oraz przeprowadzając szkolenia z zakresu zapobiegania przemocy domowej w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii.

Edyta Worobiej
Psychoterapeuta

Psychoterapeuta z wieloletnim doświadczeniem w pracy z dziećmi i młodzieżą z zaburzeniami lękowymi i nastroju. Autorka i realizatorka warsztatów psychologicznych, które otrzymały rekomendację Biura Edukacji, m. in. Grupy Rozwoju Osobistego dla młodzieży "Poszukiwacze Skarbów: w poszukiwaniu siebie".

Ewa Chlebowska
Psycholog

Absolwentka psychologii na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz studiów podyplomowych z zakresu coachingu w Wyższej Szkole Nauk Społecznych w Warszawie. Odbyła również kurs podstawowy w nurcie Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach. Doświadczenie w zawodzie zdobywała pracując w Punkcie Interwencji Kryzysowej oraz w Domu Samotnej Matki. 

Justyna Bąk
Justyna Bąk
Psychoterapeuta

Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego, psychoterapeutka pracująca w nurcie terapii systemowej. Doświadczenie w pracy z dziećmi, dorosłymi i rodzinami zdobywała w Fundacji „Znaczenie” oraz w Centrum Metody Krakowskiej, gdzie prowadziła Treningi Umiejętności Społecznych dla dzieci i młodzieży oraz pracując w prywatnym gabinecie. Wykłada psychologię rozwojową w Krakowskim Instytucie Rozwoju Edukacji.

Małgorzata Bejnarowicz
Małgorzata Bejnarowicz
Psycholog

Psycholog w trakcie szkolenia psychoterapeutycznego w nurcie poznawczo – behawioralnym. Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując w placówkach oświatowych w sektorze publicznym oraz prywatnym, jak również realizując liczne staże specjalistyczne, m.in. w Mazowieckim Szpitalu Wojewódzkim Drewnica, Wojewódzkim Szpitalu Bródnowskim, Fundacji Ewy Błaszczyk „AKOGO?” w Klinice Budzik.

Marta Kozakiewicz
Marta Kozakiewicz
Rejestratorka medyczna

Absolwentka Uniwersytetu Warmińsko Mazurskiego w Olsztynie, Wydziału Nauk Ekonomicznych. Ukończyła także studia podyplomowe z zakresu Komunikacji w biznesie. Doświadczenie w pracy na stanowisku specjalisty ds. administracyjnych zdobyła  w Wyższej Szkole Pedagogicznej im. Janusza Korczaka w Warszawie.

dr n.med. Anna Bogucka-Bonikowska
Lekarz specjalista psychiatrii dzieci i młodzieży

Lekarka, specjalistka w dziedzinie psychiatrii oraz psychiatrii dzieci i młodzieży, ukończyła szkolenie psychoterapeutyczne prowadzone przez Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie (IPiN). Doświadczenie w pracy z osobami dorosłymi zdobywała w  Oddziale Zapobiegania Nawrotom I Kliniki Psychiatrii IPiN. Diagnozą, leczeniem psychiatrycznym i terapią nastolatków zajmowała się w Oddziale Leczenia Nerwic Młodzieży Mazowieckiego Centrum Neuropsychiatrii a następnie w Klinice Psychiatrii Dzieci i Młodzieży IPiN. Poza działalnością kliniczną zajmuje się pracą dydaktyczno-naukową. 

Ewelina Królicka
Lekarz specjalista psychiatrii dzieci i młodzieży
Paulina Przyrowska
Lekarz specjalista psychiatrii dzieci i młodzieży

Absolwentka Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Doświadczenie zawodowe zdobywała w Oddziale Psychiatrycznym dla Dzieci i Młodzieży Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, następnie w Oddziale Psychiatrycznym dla Dzieci Specjalistycznego Psychiatrycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej Szpitala im. J. Babińskiego w Łodzi oraz w Klinice Psychiatrii Wieku Rozwojowego w SPDSK w Warszawie.

Wiktor Warych
Psycholog

Psycholog w trakcie szkolenia psychoterapeutycznego w nurcie poznawczo – behawioralnym terapii dzieci i młodzieży, specjalista terapii uzależnień i współuzależnienia w procesie certyfikacyjnym. Doświadczenie w prowadzeniu psychoterapii indywidualnej i grupowej zdobył m.in. w Wojewódzkim Szpitalu Psychiatrycznym w Warcie, Domu Dziecka w Kostowcu, oraz w Ośrodku Terapii Uzależnień dzieci i młodzieży KARAN Warszawa.

Agnieszka Dąbrowska
Agnieszka Dąbrowska
Psycholog

Absolwentka Wydziału Stosowanych Nauk Społecznych na Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. Doświadczenie w pracy z dziećmi i rodzicami zdobywała m. in. w Biurze Rzecznika Praw Dziecka i w Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę, jako konsultant pomocy telefonicznej i online Telefonu Zaufania dla Dzieci i Młodzieży 116 111, udzielając wsparcia i psychoedukacji oraz podejmując interwencje kryzysowe w sytuacjach zagrożenia życia lub zdrowia.

Kinga Dutkiewicz
Kinga Dutkiewicz
Psychoterapeuta

Absolwentka psychologii na Uniwersytecie Warszawskim. Psychoterapeuta z wieloletnim doświadczeniem w pracy z dziećmi, młodzieżą i rodzinami. Absolwentka całościowego szkolenia systemowo-psychodynamicznego organizowanego  przez Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Doświadczenie zdobywała w poradniach zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży oraz poradniach psychologiczno-pedagogicznych. Współpracowała z poradniami diabetologiczną, neurologiczną, dermatologiczną poszukując wpływu psychiki na ciało oraz ze szkołą jako psycholog szkolny.

Aleksandra Grzybek
Aleksandra Grzybek
Rejestratorka medyczna

Absolwentka psychologii na Uniwersytecie Warszawskim. Interesuje się psychoterapią, a w szczególności psychoterapią rodzin i par.

Paulina Płuzińska
Rejestratorka medyczna

Koordynator Rejestracji - Studiuje na Wydziale Psychologii w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Warszawie. Pracując wcześniej w poradni psychologiczno – pedagogicznej zdobyła doświadczenie zawodowe, które przekłada się na wysoką jakość obsługi klienta.

Urszula Orzechowska
Asystentka Dyrektora poradni psychologicznych dla dzieci - I poziom referencyjny

Absolwentka polityki społecznej na Uniwersytecie Warszawskim. Doświadczenie zawodowe zdobyła pracując w organizacjach pożytku publicznego.

Anna Stolarska
Psycholog

Absolwentka psychologii klinicznej na SWPS. Pracuje w podejściu skoncentrowany na rozwiązaniach (TSR). Kończyła m.in. TRS I stopnia, Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, Studium Terapii i Treningu Grupowego. Prowadziła warsztaty umiejętności życiowych, umiejętności wychowawczych. Doświadczenie zawodowe zdobywała m.in. w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, Ośrodku Wsparcia dla Kobiet z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży, Dziennym Oddziale Rehabilitacji Psychiatrycznej.

 

Joanna Celmer
Psychoterapeuta
Karolina Deptuła
Psycholog

Absolwentka Psychologii oraz Przygotowania Pedagogicznego na Uniwersytecie SWPS w Warszawie.
Udzielała wsparcia dla dzieci i dorosłych oraz pomocy z zakresu interwencji kryzysowej w ramach Całodobowej Infolinii dla Dzieci i Młodzieży, Rodziców i Nauczycieli w Fundacji Itaka, a także w Ogólnopolskim Pogotowiu dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia". Doświadczenie zdobywała także w pracy z osobami z spektrum autyzmu oraz niepełnosprawnością intelektualną w m.in. Szkole Podstawowej Specjalnej, Przedszkolu Terapeutycznym. Obecnie kształci się z zakresu Psychotraumatologii na Uniwersytecie SWPS. 

Aleksandra Mysiak
Psycholog

Absolwentka psychologii w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie. W trakcie 4 letniego szkolenia z psychoterapii systemowej rodzin. Członek Wielkopolskiego Towarzystwa Terapii Systemowej. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy terapeutycznej z dziećmi w szczególności z trudnościami neurorozwojowymi oraz ich rodzinami. Doświadczenie zdobywała pracując jako psycholog w Fundacji Synapsis. Odbyła staż kliniczny w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie na Dziennym Oddziale Leczenia Nerwic, Zaburzeń Osobowości i Odżywiania oraz na Oddziale Psychiatrycznym. W  Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Uniwersytet dla Rodziców współprowadziła cykl warsztatów edukacyjnych dla rodziców dzieci z ASD. 

Adrianna Szatecka
Psycholog

Psycholog w trakcie szkolenia psychoterapeutycznego w nurcie poznawczo-behawioralnym z dialogiem motywującym. Doświadczenie zdobywała realizując staże kliniczne m.in. w Klinice Nerwic, Zaburzeń Osobowości i Odżywiania Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, w Fundacji "Pomóż Dorosnąć", w oświacie prowadząc warsztaty psychologiczno-profilaktyczne skierowane do dzieci i młodzieży, a także biorąc udział w projekcie badawczym dotyczącym dzieci z diagnozą ADHD przy współpracy z Uniwersytetem SWPS w Warszawie.

Natalia Kanabus
Psycholog

Ukończyła studia magisterskie o specjalizacji psychologia kliniczna i osobowości. Obecnie, w ramach 4-letniego szkolenia psychoterapeutycznego, kształci się w obszarze psychodynamicznej psychoterapii indywidualnej i grupowej. Ukończyła szkolenie z Umiejętności DBT i Family Connections oraz szkolenie z Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach. Doświadczenie w pracy indywidualnej i grupowej zdobywała m.in. w Instytucie Psychiatrii i Neurologii na Oddziale Całodobowym Kliniki Nerwic, Zaburzeń Osobowości i Zaburzeń Odżywiania, w Mokotowskim Centrum Zdrowia Psychicznego, na Oddziale Dziennym i Oddziale Psychiatrycznym Szpitala Wolskiego w Warszawie oraz w Klinice Psychiatrii i Psychoterapii Szpitala Klinicznego Górnośląskiego Centrum Medycznego w Katowicach.

Patryk Bednarski
Terapeuta zajęciowy

Absolwent kierunku terapia zajęciowa na warszawskim AWFie. Doświadczenie zdobywał w pracy z dziećmi i młodzieżą z niepełnosprawnością fizyczną i intelektualną, a także z zaburzeniami psychicznymi i neurologicznymi. 

 

Emilia Kręciejewska
Psycholog

Absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego. Ukończyła dodatkowe kursy i szkolenia specjalistyczne, m.in. roczne szkolenie z terapii poznawczo-behawioralnej prowadzone przez CTPB w Warszawie oraz roczny kurs "Arteterapia-kultura przeciw wykluczeniu" w Centrum ŁOWICKA. Obecnie słuchaczka całościowego kursu psychoterapii w nurcie integracyjnym, przygotowującego do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując jako psycholog i arteterapeuta, m.in. w świetlicy socjoerapeutycznej Pracowni Alternatywnego Wychowania w Łodzi, przedszkolu integracyjnym w Warszawie oraz w Środowiskowych Domach Samopomocy typu A i B w Warszawie, a także jako doradca ds. zdrowienia i wsparcia w Punkcie Konsultacyjno-Doradczym w dzielnicy Praga Północ, w ramach projektu POWER „Warszawski Zintegrowany System Leczenia i Wspierania Środowiskowego Osób z Zaburzeniami Psychicznymi - testowanie i wdrażanie”. Specjalizuje się w pracy terapeutycznej w oparciu o holistyczne podejście do zdrowia psychosomatycznego, z wykorzystaniem technik pracy z ciałem i arteterapii.

Mariola Słowikowska
Pielęgniarka

Kwalifikacje zawodowe, studia wyższe na kierunku pielęgniarstwo, zdobyła w Szkole Wyższej im. Pawła Włodkowica w Wyszkowie. Posiada dodatkowo tytuł licencjata w specjalizacji profilaktyki społecznej i resocjalizacji. W zawodzie pielęgniarki od ponad 20 lat.

Aleksandra Juszczyk
Psycholog

Psycholog w trakcie szkolenia psychoterapeutycznego w nurcie poznawczo-behawioralnym. Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego, obecnie także doktorantka na UW. Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując w sektorze publicznym oraz w fundacjach. Współpracowała między innymi z Centrum Praw Kobiet w Warszawie, Kliniką Psychiatrii Stresu Bojowego i Psychotraumatologii Szpitala WIM oraz z Fundacją Druga Strona Lustra. Pracuje terapeutycznie z młodzieżą i studentami w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

Małgorzata Wołosiewicz
Terapeuta zajęciowy

Terapeuta zajęciowy,  absolwentka studiów I stopnia terapii zajęciowej na Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie (obecnie w trakcie studiów magisterskich), ukończyła pedagogikę na Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. Doświadczenie zdobywała w czasie praktyk w Warsztacie terapii zajęciowej Kliniki Rehabilitacji Psychiatrycznej oraz na Oddziale Dziennym Rehabilitacji Psychiatrycznej Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, na Oddziale Psychiatrycznym w Szpitalu Bielańskim, w Klinice Rehabilitacji Centrum Zdrowia Dziecka oraz  placówkach oświatowych. Dodatkowo terapeuta ręki i muzyk - skrzypaczka oraz instruktor zajęć umuzykalniających metodą Gordona, wolontariusz Warszawskiego Hospicjum dla Dzieci.

Aktualności

16.03.2020

Szanowni Państwo,

w związku z zagrożeniem rozprzestrzeniania się koronawirusa, dla Państwa bezpieczeństwa i zgodnie z zaleceniami Ministra Zdrowia, podjęliśmy decyzję o realizowaniu wszystkich wizyt za pomocą systemów teleinformatycznych

Szczegółowych informacji dot. realizacji wizyt oraz porad online i telefonicznych będą udzielać pracownicy rejestracji kontaktując się z Państwem w najbliższych dniach. Będziemy do Państwa dyspozycji od poniedziałku do piątku w godzinach 8-20 pod tymi telefonami: 

  • 536 777 251

  • 530 777 875

  • 795 033 099

 

Dyrekcja Środowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży Warszawa – Bielany

Skontaktuj się z nami

Nasze Środowiskowe Centrum
Zdrowia Psychicznego

ul. Daniłowskiego 31
01-833 Warszawa Bielany

email: rejestracjabielany@ezrauksw.pl

 

Skontaktuj się z nami

Nasze Środowiskowe Centrum
Zdrowia Psychicznego

ul. Szamocka 10 C
01-748 Warszawa Żoliborz

email: rejestracjabielany@ezrauksw.pl

 

Nasi partnerzy

logo1logo1logo2