baner podstrona

Zespół

Ida Borsow
Dyrektor ŚCZP Bielany

Dyrektor Środowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego dzieci i młodzieży. Ukończyła studia magisterskie na kierunku psychologia na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Odbyła liczne kursy i szkolenia w zakresie  zarządzania, negocjacji i obsługi klienta jak również Kurs Trenerski. Piastowała stanowiska związane z zarządzeniem jak również posiada praktykę w zakresie prowadzenia szkoleń dla biznesu. Doświadczenie w zarządzaniu zdobyła pracując w dużych, międzynarodowych korporacjach takich jak HILTI sp. z o. o.  czy AVIVA S.A. Kocha pracę z ludźmi a w ramach wolontariatu pomaga zwierzętom

Paulina Putko-Stawiecka
Psychiatra dzieci i młodzieży

Lekarz specjalista psychiatrii dzieci i młodzieży. Absolwentka Wydziału lekarskiego CM Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Ukończyła Szkolenie Systemowo-Psychodynamiczne i podejście zintegrowane, organizowane przez Fundację Krakowskiej Katedry Psychiatrii. Doświadczenie zawodowe zdobywała w krakowskich i warszawskich ośrodkach klinicznych.

Katarzyna Brudka
p.o. obowiązki dyrektora poradni psychologicznych dla dzieci - I poziom referencyjny

Absolwentka psychologii na Uniwersytecie Warszawskim. Psychoterapeutka systemowa w nurcie narracyjnym i konstrukcjonizmu społecznego. Ukończyła całościowe szkolenie z psychoterapii systemowej w Wielkopolskim Towarzystwie Terapii Systemowej w Poznaniu. Doświadczenie w pracy z dziećmi, młodzieżą i rodzinami zdobywała w poradniach psychologiczno-pedagogicznych na terenie Warszawy. Uzyskała decyzją ministra zdrowia uznanie dorobku zawodowego w dziedzinie psychoterapii dzieci i młodzieży.

 

Agnieszka Zarzycka-Kożuszek
Agnieszka Zarzycka-Kożuszek
Neurologopeda

Ukończyła 5-letnie studia z  logopedii na Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie oraz studia podyplomowe z neurologopedii w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie. Odbyła liczne kursy i szkolenia w zakresie diagnozy i terapii logopedycznej. Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując w placówkach oświatowych, w poradni psychologiczno- pedagogicznej i na turnusach rehabilitacyjnych. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Neurologopedów.

Aleksandra Solarek
Psycholog

Koordynator Zespołu Pierwszego Kontaktu. Psycholog, psychoterapeuta z wieloletnim doświadczeniem w pracy z dziećmi i młodzieżą. Absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego. Ukończyła Czteroletni Kurs Psychoterapii w Polskim Instytucie Ericksonowskim w Łodzi, jak również wiele innych szkoleń przygotowujących do udzielania profesjonalnej pomocy dzieciom i ich rodzinom. Doświadczenie zawodowe zdobywała jako psycholog na oddziałach onkologii dziecięcej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego Nr 4 im. Marii Konopnickiej w Łodzi oraz w Biurze Rzecznika Praw Dziecka, jako psycholog-konsultant Dziecięcego Telefonu Zaufania. 

Anna Czerniawska
Terapeuta środowiskowy dzieci i młodzieży

Koordynator Zespołu terapeutów środowiskowych dzieci i młodzieży. Ukończyła studia magisterskie na kierunku Resocjalizacja Osób Niedostosowanych Społecznie w Wyższej Szkole Nauk Społecznych w Warszawie oraz studia licencjackie na kierunku Pedagogika Opiekuńcza z Resocjalizacją. Doświadczenie zdobyła pracując w placówkach opiekuńczych i wychowawczych oraz w placówkach rehabilitacyjnych i rewalidacyjnych. Kocha pracę z dziećmi, szczególnie ceni sobie aktywne oddziaływanie środowiskowe i intensywną prace w grupie. Kontynuuje naukę i rozwój uczestnicząc w studiach podyplomowych na kierunku Prowadzenie Terapii Środowiskowej Dzieci i Młodzieży przy Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Dagmara Wiśniewska
Psycholog

Absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego. Słuchaczka Szkoły Psychoterapii Dzieci i Młodzieży przy Laboratorium Psychoedukacji i Ośrodku ReGeneRacja. Doświadczenie zdobywała, m.in.: podczas stażu w przedszkolu integracyjnym, na Oddziale  Diagnostyczno - Obserwacyjnym Centrum Psychiatrycznym w Warcie, w Ośrodku Pomocy Ofiarom Przestępstw dla Matek i Dzieci oraz przeprowadzając szkolenia z zakresu zapobiegania przemocy domowej w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii.

Edyta Worobiej
Psychoterapeuta

Psychoterapeuta z wieloletnim doświadczeniem w pracy z dziećmi i młodzieżą z zaburzeniami lękowymi i nastroju. Autorka i realizatorka warsztatów psychologicznych, które otrzymały rekomendację Biura Edukacji, m. in. Grupy Rozwoju Osobistego dla młodzieży "Poszukiwacze Skarbów: w poszukiwaniu siebie".

Ewa Chlebowska
Psycholog

Absolwentka psychologii na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz studiów podyplomowych z zakresu coachingu w Wyższej Szkole Nauk Społecznych w Warszawie. Odbyła również kurs podstawowy w nurcie Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach. Doświadczenie w zawodzie zdobywała pracując w Punkcie Interwencji Kryzysowej oraz w Domu Samotnej Matki. 

Justyna Bąk
Justyna Bąk
Psychoterapeuta

Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego, psychoterapeutka pracująca w nurcie terapii systemowej. Doświadczenie w pracy z dziećmi, dorosłymi i rodzinami zdobywała w Fundacji „Znaczenie” oraz w Centrum Metody Krakowskiej, gdzie prowadziła Treningi Umiejętności Społecznych dla dzieci i młodzieży oraz pracując w prywatnym gabinecie. Wykłada psychologię rozwojową w Krakowskim Instytucie Rozwoju Edukacji.

Marta Kozakiewicz
Marta Kozakiewicz
Rejestratorka medyczna

Absolwentka Uniwersytetu Warmińsko Mazurskiego w Olsztynie, Wydziału Nauk Ekonomicznych. Ukończyła także studia podyplomowe z zakresu Komunikacji w biznesie. Doświadczenie w pracy na stanowisku specjalisty ds. administracyjnych zdobyła  w Wyższej Szkole Pedagogicznej im. Janusza Korczaka w Warszawie.

dr n.med. Anna Bogucka-Bonikowska
Lekarz specjalista psychiatrii dzieci i młodzieży

Lekarka, specjalistka w dziedzinie psychiatrii oraz psychiatrii dzieci i młodzieży, ukończyła szkolenie psychoterapeutyczne prowadzone przez Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie (IPiN). Doświadczenie w pracy z osobami dorosłymi zdobywała w  Oddziale Zapobiegania Nawrotom I Kliniki Psychiatrii IPiN. Diagnozą, leczeniem psychiatrycznym i terapią nastolatków zajmowała się w Oddziale Leczenia Nerwic Młodzieży Mazowieckiego Centrum Neuropsychiatrii a następnie w Klinice Psychiatrii Dzieci i Młodzieży IPiN. Poza działalnością kliniczną zajmuje się pracą dydaktyczno-naukową. 

Ewelina Królicka
Lekarz specjalista psychiatrii dzieci i młodzieży
Wiktor Warych
Psycholog

Psycholog w trakcie szkolenia psychoterapeutycznego w nurcie poznawczo – behawioralnym terapii dzieci i młodzieży, specjalista terapii uzależnień i współuzależnienia w procesie certyfikacyjnym. Doświadczenie w prowadzeniu psychoterapii indywidualnej i grupowej zdobył m.in. w Wojewódzkim Szpitalu Psychiatrycznym w Warcie, Domu Dziecka w Kostowcu, oraz w Ośrodku Terapii Uzależnień dzieci i młodzieży KARAN Warszawa.

Agnieszka Dąbrowska
Agnieszka Dąbrowska
Psycholog

Absolwentka Wydziału Stosowanych Nauk Społecznych na Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. Doświadczenie w pracy z dziećmi i rodzicami zdobywała m. in. w Biurze Rzecznika Praw Dziecka i w Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę, jako konsultant pomocy telefonicznej i online Telefonu Zaufania dla Dzieci i Młodzieży 116 111, udzielając wsparcia i psychoedukacji oraz podejmując interwencje kryzysowe w sytuacjach zagrożenia życia lub zdrowia.

Kinga Dutkiewicz
Kinga Dutkiewicz
Psychoterapeuta

Absolwentka psychologii na Uniwersytecie Warszawskim. Psychoterapeuta z wieloletnim doświadczeniem w pracy z dziećmi, młodzieżą i rodzinami. Absolwentka całościowego szkolenia systemowo-psychodynamicznego organizowanego  przez Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Doświadczenie zdobywała w poradniach zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży oraz poradniach psychologiczno-pedagogicznych. Współpracowała z poradniami diabetologiczną, neurologiczną, dermatologiczną poszukując wpływu psychiki na ciało oraz ze szkołą jako psycholog szkolny.

Paulina Płuzińska
Rejestratorka medyczna

Koordynator Rejestracji - Studiuje na Wydziale Psychologii w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Warszawie. Pracując wcześniej w poradni psychologiczno – pedagogicznej zdobyła doświadczenie zawodowe, które przekłada się na wysoką jakość obsługi klienta.

Urszula Orzechowska
Asystentka Dyrektora poradni psychologicznych dla dzieci - I poziom referencyjny

Absolwentka polityki społecznej na Uniwersytecie Warszawskim. Doświadczenie zawodowe zdobyła pracując w organizacjach pożytku publicznego.

Anna Stolarska
Psycholog

Absolwentka psychologii klinicznej na SWPS. Pracuje w podejściu skoncentrowany na rozwiązaniach (TSR). Kończyła m.in. TRS I stopnia, Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, Studium Terapii i Treningu Grupowego. Prowadziła warsztaty umiejętności życiowych, umiejętności wychowawczych. Doświadczenie zawodowe zdobywała m.in. w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, Ośrodku Wsparcia dla Kobiet z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży, Dziennym Oddziale Rehabilitacji Psychiatrycznej.

 

Joanna Celmer
Psychoterapeuta

Absolwentka psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończyła całościowe szkolenie z psychoterapii systemowej (indywidualnej, rodzin oraz dzieci i młodzieży) w Wielkopolskim Towarzystwie Terapii Systemowej w Poznaniu. Pracuje w nurcie systemowym i narracyjnym. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy psychologicznej i psychoterapeutycznej z dziećmi, rodzicami, rodzinami i nauczycielami, które zdobyła pracując jako psycholog szkolny w renomowanych liceach warszawskich oraz jako psycholog diagnosta i psychoterapeuta w poradni psychologiczno-pedagogicznej w Warszawie.  

Karolina Deptuła
Psycholog

Absolwentka Psychologii oraz Przygotowania Pedagogicznego na Uniwersytecie SWPS w Warszawie.
Udzielała wsparcia dla dzieci i dorosłych oraz pomocy z zakresu interwencji kryzysowej w ramach Całodobowej Infolinii dla Dzieci i Młodzieży, Rodziców i Nauczycieli w Fundacji Itaka, a także w Ogólnopolskim Pogotowiu dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia". Doświadczenie zdobywała także w pracy z osobami z spektrum autyzmu oraz niepełnosprawnością intelektualną w m.in. Szkole Podstawowej Specjalnej, Przedszkolu Terapeutycznym. Obecnie kształci się z zakresu Psychotraumatologii na Uniwersytecie SWPS. 

Aleksandra Mysiak
Psycholog

Absolwentka psychologii w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie. W trakcie 4 letniego szkolenia z psychoterapii systemowej rodzin. Członek Wielkopolskiego Towarzystwa Terapii Systemowej. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy terapeutycznej z dziećmi w szczególności z trudnościami neurorozwojowymi oraz ich rodzinami. Doświadczenie zdobywała pracując jako psycholog w Fundacji Synapsis. Odbyła staż kliniczny w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie na Dziennym Oddziale Leczenia Nerwic, Zaburzeń Osobowości i Odżywiania oraz na Oddziale Psychiatrycznym. W  Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Uniwersytet dla Rodziców współprowadziła cykl warsztatów edukacyjnych dla rodziców dzieci z ASD. 

Patryk Bednarski
Terapeuta zajęciowy

Absolwent kierunku terapia zajęciowa na warszawskim AWFie. Doświadczenie zdobywał w pracy z dziećmi i młodzieżą z niepełnosprawnością fizyczną i intelektualną, a także z zaburzeniami psychicznymi i neurologicznymi. 

 

Emilia Kręciejewska
Psycholog

Absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego. Ukończyła dodatkowe kursy i szkolenia specjalistyczne, m.in. roczne szkolenie z terapii poznawczo-behawioralnej prowadzone przez CTPB w Warszawie oraz roczny kurs "Arteterapia-kultura przeciw wykluczeniu" w Centrum ŁOWICKA. Obecnie słuchaczka całościowego kursu psychoterapii w nurcie integracyjnym, przygotowującego do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego. Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując jako psycholog i arteterapeuta, m.in. w świetlicy socjoerapeutycznej Pracowni Alternatywnego Wychowania w Łodzi, przedszkolu integracyjnym w Warszawie oraz w Środowiskowych Domach Samopomocy typu A i B w Warszawie, a także jako doradca ds. zdrowienia i wsparcia w Punkcie Konsultacyjno-Doradczym w dzielnicy Praga Północ, w ramach projektu POWER „Warszawski Zintegrowany System Leczenia i Wspierania Środowiskowego Osób z Zaburzeniami Psychicznymi - testowanie i wdrażanie”. Specjalizuje się w pracy terapeutycznej w oparciu o holistyczne podejście do zdrowia psychosomatycznego, z wykorzystaniem technik pracy z ciałem i arteterapii.

Mariola Słowikowska
Pielęgniarka

Kwalifikacje zawodowe, studia wyższe na kierunku pielęgniarstwo, zdobyła w Szkole Wyższej im. Pawła Włodkowica w Wyszkowie. Posiada dodatkowo tytuł licencjata w specjalizacji profilaktyki społecznej i resocjalizacji. W zawodzie pielęgniarki od ponad 20 lat.

Aleksandra Juszczyk
Psycholog

Psycholog w trakcie szkolenia psychoterapeutycznego w nurcie poznawczo-behawioralnym. Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego, obecnie także doktorantka na UW. Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując w sektorze publicznym oraz w fundacjach. Współpracowała między innymi z Centrum Praw Kobiet w Warszawie, Kliniką Psychiatrii Stresu Bojowego i Psychotraumatologii Szpitala WIM oraz z Fundacją Druga Strona Lustra. Pracuje terapeutycznie z młodzieżą i studentami w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

Małgorzata Wołosiewicz
Terapeuta zajęciowy

Terapeuta zajęciowy,  absolwentka studiów I stopnia terapii zajęciowej na Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie (obecnie w trakcie studiów magisterskich), ukończyła pedagogikę na Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. Doświadczenie zdobywała w czasie praktyk w Warsztacie terapii zajęciowej Kliniki Rehabilitacji Psychiatrycznej oraz na Oddziale Dziennym Rehabilitacji Psychiatrycznej Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, na Oddziale Psychiatrycznym w Szpitalu Bielańskim, w Klinice Rehabilitacji Centrum Zdrowia Dziecka oraz  placówkach oświatowych. Dodatkowo terapeuta ręki i muzyk - skrzypaczka oraz instruktor zajęć umuzykalniających metodą Gordona, wolontariusz Warszawskiego Hospicjum dla Dzieci.

Monika Kroenke
Psychodietetyk

Magister dietetyki Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Ukończyła szkolenie specjalistyczne ze stosowania wzmocnionej terapii poznawczo-behawioralnej w  leczeniu zaburzeń odżywiania prowadzone przez Uniwersytet Oksfordzki. Nauczycielka akademicka Uniwersytetu Medycznego. Prelegentka i szkoleniowiec z zakresu żywienia w chorobach psychicznych. Swoje doświadczenie zdobywała zarówno w klinikach i oddziałach psychiatrycznych, jak i poradniach na terenie miasta Warszawy. Wspiera proces zmian żywieniowych u dzieci, młodzieży i całych rodzin wykorzystując wiedzę i techniki psychodietetyczne.

Aktualności

16.03.2020

Szanowni Państwo,

w związku z zagrożeniem rozprzestrzeniania się koronawirusa, dla Państwa bezpieczeństwa i zgodnie z zaleceniami Ministra Zdrowia, podjęliśmy decyzję o realizowaniu wszystkich wizyt za pomocą systemów teleinformatycznych

Szczegółowych informacji dot. realizacji wizyt oraz porad online i telefonicznych będą udzielać pracownicy rejestracji kontaktując się z Państwem w najbliższych dniach. Będziemy do Państwa dyspozycji od poniedziałku do piątku w godzinach 8-20 pod tymi telefonami: 

  • 536 777 251

  • 530 777 875

  • 795 033 099

 

Dyrekcja Środowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży Warszawa – Bielany

Skontaktuj się z nami

Nasze Środowiskowe Centrum
Zdrowia Psychicznego

ul. Daniłowskiego 31
01-833 Warszawa Bielany

email: rejestracjabielany@ezrauksw.pl

 

Skontaktuj się z nami

Nasze Środowiskowe Centrum
Zdrowia Psychicznego

ul. Szamocka 10 C
01-748 Warszawa Żoliborz

email: rejestracjabielany@ezrauksw.pl

 

Nasi partnerzy

logo1logo1logo2