baner podstrona

Zaburzenia zachowania / zaburzenia opozycyjno – buntownicze

Gdy dziecko buntuje się, czynnie przeciwstawia się prośbom i poleceniom opiekunów może to wskazywać na zaburzenia opozycyjno-buntownicze. Cechą charakterystyczną jest to, że jego zachowanie przekracza normy i zasady właściwe dla dzieci będących na jego etapie rozwojowym. Wejście w konflikt z prawem lub podejmowanie czynności noszących znamiona czynu zabronionego: znęcanie się na zwierzętami i/ lub ludźmi, napady z bronią w ręku, kradzieże, wandalizm, przemoc fizyczna lub seksualna świadczą o poważnych zaburzeniach zachowania

Skontaktuj się z nami

Nasze Środowiskowe Centrum
Zdrowia Psychicznego

ul. Daniłowskiego 31
01-833 Warszawa Bielany

email: rejestracjabielany@ezrauksw.pl

 

Skontaktuj się z nami

Nasze Środowiskowe Centrum
Zdrowia Psychicznego

ul. Szamocka 10 C
01-748 Warszawa Żoliborz

email: rejestracjabielany@ezrauksw.pl

 

Nasi partnerzy

logo1logo1logo2