Wizyta w ŚCZP dim Warszawa- Bielany Józefy Szczurek-Żelazko, sekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia.

Spotkanie Józefy Szczurek- Żelazko z przedstawicielami Środowiskowego Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży dotyczyło prezentacji środowiskowego modelu pracy z dziećmi, młodzieżą i ich rodzinami. Pani Sekretarz poznała nasze centrum, w którym pomagamy młodym ludziom oraz rodzinom w ich miejscu zamieszkania. Rok pracy Centrum to doskonały czas na podzielenie się naszymi
doświadczeniami - sukcesami i wyzwaniami, które się pojawiły w tym czasie.

Józefa Szczurek-Żelazko powiedziała, że w opiece psychologiczno psychiatrycznej najbardziej potrzebne są zmiany jakościowe, aby nie tworzyć przepisów oderwanych od rzeczywistych potrzeb młodych ludzi i ich rodzin.