Wizyta Komisarza UE i Minister Funduszy i Polityki Regionalnej w Środowiskowym Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży

31 stycznia Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży Warszawa - Bielany odwiedzili Nicholas Schmit - komisarz ds. miejsc pracy i praw socjalnych w Komisji Europejskiej i Małgorzata Jarosińska-Jedynak - Minister Funduszy i Polityki Regionalnej.

W czasie spotkania, w którym brały udział delegacje Komisarza i MFiPR, Dyrekcja Centrum i władze UKSW, omawiany był model pracy w ŚCZP dim. Dr Kamila Lenkiewicz i dr Artur Wiśniewski przedstawili największe wyzwania, które stoją przed pracownikami Centrum w pracy z dziećmi, młodzieżą i ich rodzinami z dzielnicy Bielany. Omówione zostały również sukcesy i dobry zwyczaje, które udało się wypracować w naszym Centrum przez okres jego funkcjonowania.

Jesteśmy ogromnie wdzięczni za docenienie naszej pracy przez Komisję Europejską i Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej i spotkanie w naszej placówce.