baner podstrona

Tiki/ zespół Tourette’a

Tiki to mimowolne, nagłe i powtarzające się czynności ruchowe lub akustyczne (wokalizacje). Stanowią one grupę zaburzeń neurorozwojowych. Wyróżniamy tiki proste i złożone. Dziecko mające tiki ruchowe proste zwykle mruga nadmiernie oczami, nie panuje nad ruchem gałek ocznych, a na jego twarzy pojawiają się niechciane grymasy. Tiki głosowe to pochrząkiwanie, głośne wdechy i wydechy, wydawanie różnych, prostych dźwięków, czasem fragmentów słów lub całych wyrazów, niekiedy przekleństw. Tiki mogą przemijać, przyjmować przewlekłą postać lub tworzyć tzw. zespół Gilles de la Tourette'a (TS).

Skontaktuj się z nami

Nasze Środowiskowe Centrum
Zdrowia Psychicznego

ul. Daniłowskiego 31
01-833 Warszawa Bielany

email: rejestracjabielany@ezrauksw.pl

 

Skontaktuj się z nami

Nasze Środowiskowe Centrum
Zdrowia Psychicznego

ul. Szamocka 10 C
01-748 Warszawa Żoliborz

email: rejestracjabielany@ezrauksw.pl

 

Nasi partnerzy

logo1logo1logo2