Ośrodek Bielany

Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży Warszawa

Pomysł na Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży powstał w ramach spotkań, dyskusji i badań prowadzonych przez pracowników naukowych Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz Samorząd Dzielnicy Bielany. W ramach konkursów z Europejskiego Funduszu Społecznego powstała możliwość o aplikowanie o środki na szczegółowe opracowanie Modelu oraz jego wdrożenie. W międzynarodowym partnerstwie koordynowanym przez Fundację Wspierania Rozwoju Społecznego "Leonardo" napisaliśmy projekt, dzięki któremu nasze założenia i marzenia mogą być aktualnie realizowane. Głównymi autorami opracowania dotyczącego dzieci i młodzieży są Tomasz Rowiński z Instytutu Psychologii UKSW oraz Dariusz Baran z Rzeszowa.

Przełożenie założeń Modelu na realia Dzielnicy Bielany nie było proste. Sama idea wydawała się na początku nierealizowalna. Niemniej bardzo dobra współpraca oraz zaufanie pomiędzy różnymi bielańskimi instytucjami pozwoliły nam wdrażać innowacyjne rozwiązania w tej części Warszawy. Osobiście zaangażowały się władze Uniwersytetu, Instytutu Psychologii, Ośrodka Pomocy Społecznej oraz wiceburmistrzowie Zarządu Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy.

To co wydawałoby się niemożliwe, przy współpracy różnych instytucji i podmiotów jest aktualnie wdrażane. Nie byłoby to możliwe bez wielu osób, dzięki którym możemy nieść wsparcie dla rodzin, dzieci i młodzieży z Bielan. Chcieliśmy podziękować poszczególnym osobom, które na różnych etapach podejmowały odważne decyzje oraz brały lub nadal biorą udział w realizacji projektu:  

1) ks. prof. dr. hab. Stanisławowi Dziekońskiemu - Rektorowi Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
2) Panu Grzegorzowi Pietruczukowi - ówczesnemu zastępcy, aktualnie burmistrzowi Dzielnicy Bielany
3) Pani Dorocie Gałczyńskiej - Zych - dyrektorowi Szpitala Bielańskiego
4) Panu dr hab. Janowi Cieciuchowi - dyrektorowi Instytutu Psychologii UKSW
5) Panu Mariuszowi Wielcowi - ówczesnemu dyrektorowi CTI UKSW
6) Pani Marii Hulickiej - Kanclerz UKSW
7) Pani Annie Kołcz - Kwestor UKSW
8) Panu Włodzimierzowi Piątkowskiemu - zastępcy burmistrza Dzielnicy Bielany
9) Pani Elżbiecie Błaszczyk - dyrktorowi ds. ekonomicznych Szpitala Bielańskiego
10) Pani Agacie Piotrowskiej - specjaliście z Bielańskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
11) Pani dr hab. Marii Zaluskiej - ordynatorowi oddziału psychiatrycznego w Szpitalu Bielańskim
12) Panu Tomaszowi Pactwie - dyrektorowi Biura Pomocy i Projektów Społecznch m.st. Warszawy
13) Pani Lubomile Aksamit - dyrektorowi Centrum Inicjatyw Rozwojowych UKSW

Chcieliśmy podziękować pierwszemu zespołowi naszego Centrum, szczególnie Pani Aleksandrze Lutoborskiej, Pani Katarzynie Brudce i Paulinie Putko-Stawieckiej, który jako pierwszy wdrażał innowacyjne rozwiązanie na terenie Dzielnicy Bielany.

Z wyrazami wdzięczności

dr Tomasz Rowiński - Dyrektor Centrum

Nasz zespół

Doktor psychologii, Zastępca Dyrektora Instytutu Psychologii UKSW. Zajmuje się psychologią osobowości oraz zaburzeniami osobowości.

dr Tomasz Rowiński
Dyrektor Centrum

Doktor, psycholog, psychoterapeuta systemowy z wieloletnim doświadczeniem i stażem klinicznym w pracy z dziećmi, młodzieżą i rodzinami.

Dyrektor ds. psychoterapeutycznych
dr Kamila Lenkiewicz
Dyrektor Poradni psychologicznych dla dzieci - I poziom referencyjny

Lekarz specjalista psychiatrii dzieci i młodzieży. Absolwentka Wydziału lekarskiego CM Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

Paulina Putko-Stawiecka
Dyrektor II poziomu

Absolwentka Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Zajmuje się psychoterapią  systemową dzieci i młodzieży oraz rodzin.

Katarzyna Brudka
Zastępca Dyrektora poradni psychologicznych dla dzieci - I poziom referencyjny

Ukończyła 5-letnie studia z  logopedii na Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie oraz studia podyplomowe z neurologopedii w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie.

Agnieszka Zarzycka-Kożuszek
Agnieszka Zarzycka-Kożuszek
Neurologopeda

Absolwentka Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Obecnie w trakcie szkolenia z psychoterapii w Ośrodku Pomocy i Edukacji Psychologicznej INTRA w Warszawie.

Agnieszka Sudoł
Agnieszka Sudoł
Psycholog

Koordynator Zespołu Pierwszego Kontaktu. Psycholog, psychoterapeuta z wieloletnim doświadczeniem w pracy z dziećmi i młodzieżą. Absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego.

Aleksandra Solarek
Psycholog

Koordynator Zespołu terapeutów środowiskowych dzieci i młodzieży. Ukończyła studia magisterskie na kierunku Resocjalizacja Osób Niedostosowanych Społecznie w Wyższej Szkole Nauk Społecznych w Warsz

Anna Czerniawska
Terapeuta środowiskowy dzieci i młodzieży

Absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego. Słuchaczka Szkoły Psychoterapii Dzieci i Młodzieży przy Laboratorium Psychoedukacji i Ośrodku ReGeneRacja.

Dagmara Wiśniewska
Psycholog

Psychoterapeuta z wieloletnim doświadczeniem w pracy z dziećmi i młodzieżą z zaburzeniami lękowymi i nastroju.

Edyta Worobiej
Psychoterapeuta

Absolwentka psychologii na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz studiów podyplomowych z zakresu coachingu w Wyższej Szkole Nauk Społeczny

Ewa Chlebowska
Psycholog

Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego, psychoterapeutka pracująca w nurcie terapii systemowej.

Justyna Bąk
Justyna Bąk
Psychoterapeuta

Psycholog w trakcie szkolenia psychoterapeutycznego w nurcie poznawczo – behawioralnym.

Małgorzata Bejnarowicz
Małgorzata Bejnarowicz
Psycholog

Absolwentka Uniwersytetu Warmińsko Mazurskiego w Olsztynie, Wydziału Nauk Ekonomicznych. Ukończyła także studia podyplomowe z zakresu Komunikacji w biznesie.

Marta Kozakiewicz
Marta Kozakiewicz
Rejestratorka medyczna

Lekarka, specjalistka w dziedzinie psychiatrii oraz psychiatrii dzieci i młodzieży, ukończyła szkolenie psychoterapeutyczne prowadzone przez Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie (IPiN).

dr n.med. Anna Bogucka-Bonikowska
Lekarz specjalista psychiatrii dzieci i młodzieży
Ewelina Królicka
Lekarz specjalista psychiatrii dzieci i młodzieży

Absolwentka Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

Paulina Przyrowska
Lekarz specjalista psychiatrii dzieci i młodzieży

Psycholog w trakcie szkolenia psychoterapeutycznego w nurcie poznawczo – behawioralnym terapii dzieci i młodzieży, specjalista terapii uzależnień i współuzależnienia w procesie certyfikacyjnym.

Wiktor Warych
Psycholog

Absolwentka Wydziału Stosowanych Nauk Społecznych na Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. Doświadczenie w pracy z dziećmi i rodzicami zdobywała m. in.

Agnieszka Dąbrowska
Agnieszka Dąbrowska
Psycholog

Absolwentka psychologii na Uniwersytecie Warszawskim. Psychoterapeuta z wieloletnim doświadczeniem w pracy z dziećmi, młodzieżą i rodzinami.

Kinga Dutkiewicz
Kinga Dutkiewicz
Psychoterapeuta

Absolwentka psychologii na Uniwersytecie Warszawskim. Interesuje się psychoterapią, a w szczególności psychoterapią rodzin i par.

Aleksandra Grzybek
Aleksandra Grzybek
Rejestratorka medyczna

Koordynator Rejestracji - Studiuje na Wydziale Psychologii w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Warszawie.

Paulina Płuzińska
Rejestratorka medyczna

Absolwentka polityki społecznej na Uniwersytecie Warszawskim. Doświadczenie zawodowe zdobyła pracując w organizacjach pożytku publicznego.

Urszula Orzechowska
Asystentka Dyrektora poradni psychologicznych dla dzieci - I poziom referencyjny

Absolwentka psychologii klinicznej na SWPS. Pracuje w podejściu skoncentrowany na rozwiązaniach (TSR). Kończyła m.in.

Anna Stolarska
Psycholog
Joanna Celmer
Psychoterapeuta

Absolwentka Psychologii oraz Przygotowania Pedagogicznego na Uniwersytecie SWPS w Warszawie.

Karolina Deptuła
Psycholog

Absolwentka psychologii w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie.

Aleksandra Mysiak
Psycholog

Psycholog w trakcie szkolenia psychoterapeutycznego w nurcie poznawczo-behawioralnym z dialogiem motywującym. Doświadczenie zdobywała realizując staże kliniczne m.in.

Adrianna Szatecka
Psycholog

Ukończyła studia magisterskie o specjalizacji psychologia kliniczna i osobowości.

Natalia Kanabus
Psycholog

Absolwent kierunku terapia zajęciowa na warszawskim AWFie.

Patryk Bednarski
Terapeuta zajęciowy

Absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego. Ukończyła dodatkowe kursy i szkolenia specjalistyczne, m.in.

Emilia Kręciejewska
Psycholog

Kwalifikacje zawodowe, studia wyższe na kierunku pielęgniarstwo, zdobyła w Szkole Wyższej im. Pawła Włodkowica w Wyszkowie.

Mariola Słowikowska
Pielęgniarka

Psycholog w trakcie szkolenia psychoterapeutycznego w nurcie poznawczo-behawioralnym. Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego, obecnie także doktorantka na UW.

Aleksandra Juszczyk
Psycholog

Terapeuta zajęciowy,  absolwentka studiów I stopnia terapii zajęciowej na Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie (obecnie w trakcie studiów magisterskich), ukończyła pedagog

Małgorzata Wołosiewicz
Terapeuta zajęciowy