Kontakt

Środowiskowe Centrum Zdrowia Psychicznego
dla dzieci i młodzieży

ul. Daniłowskiego 31
01-833 Warszawa Bielany

email: rejestracjabielany@ezrauksw.pl

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora danych Ezra UKSW Sp. z o. o., wpisaną do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000728576, NIP: 7010819366, REGON: 380016423 dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami. Podaję dane osobowe dobrowolnie i oświadczam, że są one zgodne z prawdą. Zapoznałem(-am) się z treścią klauzuli informacyjnej, w tym z informacją o celu i sposobach przetwarzania danych osobowych oraz prawie dostępu do treści swoich danych i prawie ich poprawiania.
* Pola obowiązkowe