baner podstrona

Jak pracujemy

Słuchamy każdego

Zanim określimy, co stanowi istotę troski, z którą zwracacie się do nas o pomoc,  wysłuchujemy uważnie wszystkich członków rodziny lub innych osób z otoczenia.  Pozwalamy, aby dziecko również mogło wyrazić swój punkt widzenia, może bowiem ono  mieć odmienne zdanie na temat problemu. Traktujemy wszystkich po partnersku.

Diagnozujemy problem

Po przeanalizowaniu sytuacji próbujemy określić, co stanowi przyczynę trudności.  Może się zdarzyć, że jest kilka różnych czynników, które wpływają na niepokojące  zachowanie dziecka. Staramy się wówczas postawić diagnozę. W przypadku gdyby okazało się, że potrzeba dodatkowej specjalistycznej wiedzy czy pomocy, udzielamy informacji, gdzie można się udać, aby otrzymać odpowiednie wsparcie.

Wspieramy terapeutycznie

W zależności od potrzeby w Centrum proponujemy terapię indywidualną, grupową i rodzinną. Organizujemy także grupy wsparcia dla rodziców, szkolimy i pomagamy nauczycielom oraz innym osobom, z którymi dziecko ma kontakt. Jesteśmy też gotowi zorganizować sesje specjalne (np. w przedszkolu czy szkole), na które zapraszamy znaczące osoby z otoczenia dziecka. Tu też utrzymujemy zasadę partnerskiej współpracy.

Wyjaśniamy i tłumaczymy

Staramy się określić, jak długo będzie trwało leczenie i jak będzie przebiegać.  W tej kwestii jednak uwzględniamy odczucia i zdanie rodziców oraz opiekunów, a także dziecka.  Zakończenie leczenia zawsze powinno być wspólną decyzją wszystkich osób, które są zaangażowane w proces zdrowienia.

Efektem konsultacji jest opinia, którą dzielimy się podczas rozmowy lub przesyłamy ją listownie. Przedstawiamy w niej nasze spostrzeżenia i propozycje dotyczące wyjścia z trudności i rozwiązania problemu. Tłumaczymy chętnie każdą zawiłość, warto więc pytać, gdy są jakiekolwiek niejasności.

 

Skontaktuj się z nami

Nasze Środowiskowe Centrum
Zdrowia Psychicznego

ul. Daniłowskiego 31
01-833 Warszawa Bielany

email: rejestracjabielany@ezrauksw.pl

 

Skontaktuj się z nami

Nasze Środowiskowe Centrum
Zdrowia Psychicznego

ul. Szamocka 10 C
01-748 Warszawa Żoliborz

email: rejestracjabielany@ezrauksw.pl

 

Nasi partnerzy

logo1logo1logo2