baner podstrona

Całościowe zaburzenia rozwoju / autyzm / zespół Aspergera / ASD

Dzieci z całościowymi zaburzeniami rozwoju z trudnością akceptują zmiany, które zachodzą wokół niech, zwykle mają ograniczone zainteresowania i są mało elastyczne w sposobie funkcjonowania. Ich reakcje emocjonalne są zazwyczaj nieadekwatne do sytuacji, ponieważ mają trudność z rozpoznaniem stanów emocjonalnych innych osób, przyjęcia ich perspektywy oraz zrozumienia sytuacji społecznych poprzez ich kontekst. To, co powinno zaniepokoić rodziców w zachowaniu dziecka, to opóźniona i/ lub zaburzona mowa, brak kontaktu wzrokowego i niereagowanie na własne imię, brak zabaw tematycznych i na niby, trudności w kontaktach społecznych, ograniczony i sztywny schemat zachowań i zainteresowań, np. wybiórczość w jedzeniu, ciągłe noszenie tych samych rzeczy, skupianie się na konkretach i szczegółach, zapamiętywanie dat, numerów rejestracyjnych, rozkładów jazdy. Do tej grupy zaburzeń zaliczamy autyzm, autyzm atypowy, zespół Aspergera, a także rzadziej występujące zespół Hellera, zespół Retta.

Skontaktuj się z nami

Nasze Środowiskowe Centrum
Zdrowia Psychicznego

ul. Daniłowskiego 31
01-833 Warszawa Bielany

email: rejestracjabielany@ezrauksw.pl

 

Skontaktuj się z nami

Nasze Środowiskowe Centrum
Zdrowia Psychicznego

ul. Szamocka 10 C
01-748 Warszawa Żoliborz

email: rejestracjabielany@ezrauksw.pl

 

Nasi partnerzy

logo1logo1logo2